Debajo un botón

Debajo un botón, tón, tón,
Del señor Martín, tín, tín,
Había un ratón, tón, tón,
¡Ay! Qué chiqui tín, tín, tín.¡

Ay! Qué chiqui tín, tín, tín,
Era aquel un ratón, tón, tón,
Que encontró Martín, tín, tín,
Debajo un botón, tón, tón.

Under a button, ton, ton,
Of Mr. Martin, tin, tin,
Lived a little mouse, mouse, mouse,
Oh! So very tiny, ny, ny.

Oh! So very tiny, ny, ny,
Was that little mouse, mouse, mouse,
Found by Mr. Martin, tin, tin,
Under a button, ton, ton.

(The video includes an extra verse. Lyrics can be found in the video.)