Kółko graniaste

Kółko graniaste, czworokanciaste,
Kółko nam się połamało,
Cztery grosze kosztowało,
A my wszyscy … bęc! HEJ!

Round goes the circle, four cornered circle,
Breaking circles is not clever,
It will cost you four new pennies,
And we’ll all go … boom! HEY!